Regates Vela Llatina

Hem acabat el 2008, un any on hem donat a conèixer la Vela Llatina a diferents Clubs de la nostra costa i que ens ha portat a que aquests comencin ,ja, a demanar-nos la celebració de Regates de Vela Llatina. Això ens mostra que anem per bon camí , ja que abans érem nosaltres els que teníem d’anar a convèncer els Clubs.

Aquesta línea també ens ha portat a que hi hagin Clubs que ens demanin els dos bots de la Classe per les seves escoles de vela, com han sigut el CN Sitges i el CN Port de la Selva.

També, al augmentar el nombre de llicències federatives del navegants amb Vela Llatina ens ha portat a que la Federació Catalana de Vela comenci a prendre interès en la Classe i ens ajudi i subvencioni diferents esdeveniments com ara explicarem. Hem de tenir present que la llicència federativa del patró és obligatòria per participar en les regates organitzades per la FCV en les embarcacions de menys de 6,00 m., i a més la d’un tripulant a les de més de 6,00 m., La llicència federativa té associades, en benefici dels seus titulars, unes assegurances amb cobertura d’accidents i de responsabilitat civil següents:

Pòlissa d’accidents : Companyia .Mapfre i cobreix el pagament de les despeses originades per la prestació de l’assistència sanitària derivada dels accidents corporals que puguin sofrir les persones, així com els capitals assegurats en cas de mort o invalidesa permanent absoluta i/o parcial en el decurs de la participació en competicions de vela, entrenaments, reconeguts com a oficials per l FCV.

Pòlissa de responsabilitat civil : El titular de la llicència federativa té cobert el pagament de les despeses de les que pugui resultar civilment responsable per danys materials i perjudicis ocasionats a tercers, i per els fets derivats en el decurs de la participació en competicions de vela en territori Estatal o estranger.
A més proporciona un descompte important en les entrades del Saló Nàutic.

A més a més la FCV subvencionarà en el 2009 els Jutges de Regata per les Regates de Vela Llatina per lo que aquests seran a cost 0 per els Clubs que organitzin regates

També, conjuntament amb el Comitè d’ensenyament de la FCV, i subvencionat per aquesta ,estem organitzant, per a finals d’abril, un Seminari de Monitors de Vela Llatina per a monitors de vela lleugera. Això ha de permetre una major implicació dels Clubs amb la Vela Llatina i la possibilitat ( tant de bo sigui així¡¡¡) que comencin a tenir flota de Vela Llatina alguns Clubs.

I això no és tot. Estem discutint amb la FCV perquè aquesta subvencioni l’adquisició dels bots de vela llatina

I encara hi ha més coses per explicar-vos. Per la primavera del 2010 estem començant a organitzar un gran esdeveniment de Vela Llatina a Barcelona ( BARCELONA 2010) conjuntament, en principi i sense ser excloents, amb el Museu Marítim i la FCV amb l’objectiu de: “ Sumar esforços entre les institucions públiques i privades en un projecte que contribueixi a ressaltar Barcelona com a capital de la mediterrània i reforci el compromís de la ciutat amb el mar i les tradicions culturals dels països riberencs del Mediterrani “

REGATES 2009
7-8 Juny : R.C.M. Barcelona- Esponsoritzat per FIATC ASSEGURANCES

4 Juliol. IX Copa Catalana C.N. Port de la Selva. Esponsorització Caves Sumarroca

5 Setembre : C.N. Cambrils Esponsoritzat per diferents institucions de Cambrils

Les regates, menys la de Barcelona, es fan en un sol dia a fi d’ abaratir els desplaçaments

COPA CIRCUIT CATALA DE VELA LLATINA 2009
El vencedor serà el millor classificat en 2 de les tres regates en bots de < 6,00 m., i en bots de > 6,00 m.

Com veieu aquests plans per el 2009 son molt ambiciosos, però realitzables si hi ha la col•laboració de tothom. Sumant i no restant esforços és com els podrem aconseguir i, a la llarga, estarem tots molt més satisfets de veure com la Vela Llatina progressa dins del nostre país.

Fins el 7-8 de Juny al R.C.M. Barcelona,
Cordialment

Joaquim Soler- Secretari Classe