dimecres, 25 d’agost de 2010

Concurs internacional Memòria dels ports d’Europa.

Durant les festes marineres de Douarnenez d'aquest estiu em conegut la convocatòria d'aquest concurs internacional. Pel seu interès dins l'àmbit del patrimoni marítim ha estat traduït del francès per una major difusió. Des de la Federació volem fer arribar aquesta proposta al major nombre possible d'associacions, museus, administracions per motivar el treball conjunt i en xarxa entre elles i fer entrar el nostre país i els nostres ports dins la denominació de port històric. Esperant que en un futur pròxim aquesta pugui arribar a tenir un significat i un valor tant positiu com ho han estat les banderes blaves de les nostres platges.

Els objectius

El concurs Memòria dels ports d’Europa té per objectiu encoratjar el conjunt dels ajuntaments d’Europa i dels països veïns, que tenen en el seu territori un port marítim o fluvial, a inventariar, estudiar, preservar i revaloritzar el seu patrimoni portuari. Una herència sovint ignorades, en u moment on el risc de banalitzar les zones costaneres a Europa ha estat tan gran.

L’objectiu global del concurs és el de contribuir a una integració del patrimoni històric portuari dins les polítiques de renovació i de desenvolupament cultural de les façanes marítimes europees. Té l’ambició d’esdevenir el ressort de noves accions, d’envergadura local, regional o internacional, materialitzades per tal de construir, a cada port d’Europa i sigui quina sigui la seva talla, un patrimoni viu, identitari i cultural, alhora que específic de cada lloc i comú amb el conjunt de la tradició marítima europea. Aquesta nova apropiació de la memòria no pot sinó tenir un impacte econòmic per les viles i els seus ajuntaments en termes d’imatge i de turisme cultural.

Una etiqueta europea

Concretament, cadascun dels participants en el concurs haurà de lliurar a un jurat abans del 31 de maig de 2012 un dossier que presentarà el conjunt de les seves realitzacions. Els dossiers guanyadors conduiran a l’obtenció d’una etiqueta europea “port patrimonial” que li serà lliurat l’estiu de 2012 en el marc d’una gran festa marítima internacional, on en una gran exposició i unes jornades permetran la presentació dels projectes al públic en general i als mitjans de comunicació. Comparable això amb l’obtenció de la “Bandera Blava”, aquesta etiqueta tornarà a ser avaluada periòdicament per reflectir els esforços i la realització dels seus programes, donat que alguns són obligatòriament a mitjà i llarg termini.

Els orígens

El concurs Memòria dels ports d’Europa es situa en la línia dels quatre concursos precedents de Chasee-Marée:

-1992 “Vaixells de les costes de França”.: cent vint vaixells representatius dels diversos ports francesos restaurats o reconstruïts per tornar a navegar.

-1996 “Patrimoni de les costes i rius de França”: set-cents projectes referits a tots els àmbits del patrimoni marítim no naval. En particular ha permès la restauració de dos molins de marees.

-2000 “Desafiament de joves mariners 2000”: prop d’una quarantena de vaixells-escola construïts a Europa i Amèrica del Nord, basats en el model del vaixell francès més antic conservat - un iol anomenat Bantry conservat a Irlanda des de 1796-, amb la finalitat de transmetre l’ofici mariner a les joves generacions, particularment a aquells amb menys recursos.

-2008 “Memòria de la gent de mar i de riu del segle XX”: centenars d’històries de vida i de reculls orals de marins i de navegants que havent conegut els grans canvis tècnics i socials d’aquest període en el decurs de la seva carrera marítim.

Organització i col•laboradors.

El concurs està organitzat per l’associació Memòria dels ports d’Europa persidida per Bernard Cadoret, fundador de Chasse-Marée, en col•laboració amb la revista Le Chasse-Marée i l’”European Maritime Heritage”. L’EMH és una organització internació que federa les iniciatives patrimonials marítimes servint l’enllaç amb les instàncies de decisió de la Comissió Europea. Gérard d’Aboville, president de la Fundació del patrimoni marítim i fluvial és el primer padrí d’aquest nou concurs; la FRCPM sosté igualment el projecte. Grans empreses de dimensió europea aviat l’apadrinaran.

Qui pot concursar?

El concurs està obert a tothom:

- simple particulars

- Ajuntaments o col•lectivitats públiques diverses.

-Associacions. La creació d’una nova entitat federant les iniciatives existents a nivell local i treballant en connexió amb l’Ajuntament o Consell Comarcal és un camí que sembla indicat.

-Centres formatius i de recerca, arxius, empreses.

- Empreses, societats d’economia mixta.

- Tots els països europeus i els països veïns (Rússia, Acrània, Turquia, Marroc, ...) o territoris que han mantingut llaços importants amb ports europeus , com Àfrica, l’Amèrica del Nord, Austràlia, etc.

Les categories del concurs

Dos grans tipus d’estructures portuàries seran objecte de diferent classificació:

1.- Els ports històrics.

Diferents categories diferenciaran els ports, en funció de:

- De la seva mesura: d’una senzilla escala tallada en una roca, ribera, riu o escullera, al gran conjunt portuari de dimensions internacionals.

- De la seva vocació que sovint a evolucionat amb el pas del temps: pesca, transport de passatgers o mercaderies, esbarjo, etc...

Podrà també ser presentat un dossier global re-agrupant les diferents iniciatives d’una mateixa comunitat portuària; les xarxes de petits ports (en els estuaris, per exemple) es podran també constituir.

El patrimoni tingut en compte pot ser:

- Material: patrimoni natural, artesanal, industrial, militar, balneari; construït a terra o en mar, flotant o navegant; en base a arxius i iconogràfic.

- Immaterial: festes i tradicions, ofici artesanal, memòria oral.

L’autenticitat de les restauracions o reconstruccions i la pertinença dels nous usos seran criteris positius.

2.- Els ports recents, o en projecte

Per aquests ports, sovint dedicats a l’esbarjo, la qualitat arquitectural de les instal3lacions i la de l’entorn paisatgístic, la selecció de materials, la qualitat ecològica (gestió del medi biològic, de l’espai i de l’ús dels vaixells, reversibilitat del projecte), així com la dimensió cultural i patrimonial que vinculi el nou port a la memòria dels llocs, serà valorada.

En tots els casos, les mesures socio-econòmiques que permetin a la població local, sovint sorgida d’una llarga tradició marítima, continuar vivint i treballant prop dels espais portuaris seran especialment apreciades.

Per evitar d’orientar en excés o de rompre artificialment la tipologia dels projectes, els candidats estan convidats a definir per ells mateixos en algunes línies la categoria dins la qual desitgen concursar. Precisaran el tipus de patrimoni, la seva època, la seva superfície o dimensió, el nombre d’habitants de la vila i la vocació del seu port. Els organitzadors es reserven la validació de les categories definitives en funció de la distribució dels projectes rebuts.

Un punts comuns essencial

La recepció i valorització dels vaixells patrimonials dins el marc de les estructures portuàries rehabilitades seran un criteri essencial de classificació: gratuïtat, qualitat de les instal•lacions, presència cultural, convivència de les animacions, etc.

També seran presses en consideració:

- La presència de vaixells representatius de l’història marítima local (existents o en projecte), i d’estructures aptes per fer-les navegar.

- L’existència de drassanes i d’artesans que puguin intervenir en el manteniment dels vaixells d’interès patrimonial, també de centres d’interpretació, de museus, d’associacions, d’estructures aptes per a dur a terme una recerca, de l senzill treball individual a un programa de recerca universitària.

Una etapa important del concurs, final de maig de 2012

Un sòlid estudi programàtic, ricament il•lustrat, fonamentat sobre una cerca arqueològica, una recerca en arxius i/o un recull oral, presentant les bases del projecte de cadascun dels concursants, haurà de ser enviada als organitzadors a final de maig de 2012.

Informació, documentació i inscripcions:

MEMOIRE DES PORTS D’EUROPE

25, boulevard du Général de Gaulle

B.P. 80123

29172 DOUARNENEZ Cedex

memoiredesports@orange.fr

Tél. +33 9 77 68 61 74

Unes indicacions útils referides al concurs apareixen en el Chasee-Marée nº 219 de desembre de 2009 (pag. 60)En el marc de l’operació Marseille Provence 2013, una iniciativa centrada sobre tota la Mediterrània, rica d’una mateixa història, “Mediterrània Ports de Memòria”, ha estat impulsada per la Federació del Patrimoni Marítim Mediterrani. Aquesta s’integra naturalment dins la Memòria dels ports d’Europa.

dilluns, 16 d’agost de 2010

Som capaços de lliurar el patrimoni marítim a les generacions futures?

Pel seu interès reproduim l'informació publicada a les Notícies de la web de La Mar d'Amics.


En els últims anys, les institucions involucrades en la conservació i gestió del patrimoni, inclosos els museus, s'han involucrat en la reflexió sobre els mitjans que poguessin conduir a la participació dels joves en la protecció del patrimoni i processos de restauració. Aquesta qüestió adquireix una rellevància encara més gran si es considera que aquests mateixos individus al mateix temps poden convertir-se en el futur en els visitants i / o usuaris dels recursos patrimonials, en els futurs professionals en els camps tècnics i científics relacionats amb el patrimoni i, finalment, en els futurs guardians del patrimoni i testimonis relacionats que, alhora, al seu torn hauran d’assumir la missió de preservar i transmetre-ho a les generacions venidores. Per tant, hi ha una necessitat d'identificar els mitjans de fomentar l'interès dels joves en el patrimoni, garantint la seva participació activa en la definició dels programes relacionats amb ell. A través de la interacció amb els joves, es tasca tant dels en museus com de molts altres relacionats amb les institucions, la contribució a la instrucció de les societats futures. El 7è Congrés Europeu de Patrimoni Marítim es centrarà en aquestes qüestions relacionades amb l'àmbit del patrimoni marítim. L'organització d'acollida, Seixal Ecomuseu Municipal, espera fomentar l'intercanvi d'experiències i augmentar els nivells de cooperació entre els museus marítims i altres entitats involucrades en la generació de coneixement en la salvaguarda i promoció del patrimoni marítim.VII Congrès de European Maritime Heritage

Som capaços de lliurar el patrimoni marítim a les generacions futures?Seixal, 23 a 25 setembre 2010En els últims anys, les institucions involucrades en la conservació i gestió del patrimoni, inclosos els museus, s'han involucrat en la reflexió sobre els mitjans necessaris per conduir a la participació dels joves en la protecció del patrimoni i processos de restauració. Aquesta qüestió adquireix una rellevància encara més gran si es considera que aquests mateixos individus al mateix temps poden esdevenir en el futur els visitants i / o usuaris dels recursos patrimonials, els futurs professionals en els camps tècnics i científics relacionats amb el patrimoni i, finalment, els futurs guardians del patrimoni i testimonis relacionats que, aleshores, al seu torn assumir la missió de preservar i transmetre a les generacions per venir.Per tant, hi ha una necessitat d'identificar els mitjans per fomentar l'interès dels joves en el patrimoni, garantint la seva participació activa en la definició dels programes relacionats amb el patrimoni. A través de la interacció amb els joves, tant en museus i el patrimoni de molts altres relacionats amb les institucions seria contribuir a la instrucció de les societats futures.El 7è Congrés Europeu de Patrimoni Marítim en conseqüència es centra en aquestes qüestions en relació amb l'àmbit del patrimoni marítim. L'organització d'acollida, Seixal Ecomuseu Municipal, espera fomentar l'intercanvi d'experiències i augmentar els nivells de cooperació entre els museus marítims i altres entitats involucrades en la generació de coneixement en la salvaguarda i promoció del patrimoni marítim.PROGRAMA22 setembre

18:00-20:00 - Recepció dels participants en el Congrés en Geografia de Lisboa Societat (Sociedade de Geografia de Lisboa).23 setembre

09:00 - Recepció

10:00 - Obertura

- Jorge Raposo (Director de SME)

- Autoritat Marítima (Capitania do Porto de Lisboa)

- Institut Portuguès de Museus (Institut 2 Museus i Conservação)

- Per Jessing (President de la HME)

- Vanessa Silva (Conseller d'Educació, Cultura, Turisme i Joventut)

- Alfredo Monteiro (Alcalde de Seixal) 2

- 10:40 - Break

• Sessió 1. Què planteja interrogants sobre el patrimoni marítim?

President: Jorge Raposo (EMS)

- 11:00 - Per Jessing Patrimoni Agència Europea de

- 11:20 - Elisabete Ecomuseu Municipal do Seixal Curtinhal

- 11:40 - El Congrés Edenborough Alan Internacional de Museus Marítims

Debat - 12:00 -

Dinar - 12:30 -

• Sessió 2. La mida i l'economia de la flota del patrimoni

President: Michael Baur vom (EMH)

Lindqvist - 14:00 - Per-Inge Europea de Patrimoni Marítim

- 14:20 - João Barbas Associação Portuguesa de Patrimoni Marítim (APPM)

- 14:40 - Geògraf Tom Bade Ambiental

- 15:00 - Langelaan Jorn Projecte Tres Homes

Debat - 15:20 -

Break - 15:50 -

• Sessió 3. Classificació del patrimoni marítim

President: Graça Filipe (IMC)

- 16:10 - João Martins clar Jurista

- 16:30 - Georges Fundació Prud'homme du Patrimoine et Marítim Fluvial

- 16:50 - Olga López Museu Marítim de Barcelona

- 17:10 - Fernando Carvalho Rodrigues Associação 02:00 Proprietaris i Arrais des Típiques Embarcações do Tejo (APAETT)

- 17:30 - Lourens Touwen Propietari de l'embarcació tradicional

Debat - 17:50 -24 setembre

• Sessió 4. Participació dels joves

President: Costa Carla (EMS)

- 09:30 - Monique Touw Sail Training International

- 09:50 - Carles Costa Escola d'Activitats Nàutiques de Cascais / Escola Cascais »Nàutica

- 10:10 - João Martins Ecomuseu Municipal do Seixal

- 10:30 - Break

- 10:50 - Xabier Agote Projecte Dorna

- 11:10 - Vladimir Martous Projecte Shtandart

- 11:30 - Debat

Dinar - 12:00 - a l'Institut Hidrogràfic de la Marina

• Sessió 5. Patrimoni immaterial marítim

President: Claudia Freire (RPM)

- 14:30 - Carla Queiroz (Departament de Patrimoni Immaterial / IMC)

- 14:50 - Dragana Lucija Ratkovic (AMMM)

- 15:10 - Europa El projecte Nostra

- 15:30 - Carrera Pau (FGPCMF i Museu do Mar de Galícia)

Debat - 15:50 -

Break - 16:20 -

• Sessió 6. Sessió de cloenda

President: Per Jessing i Elisabete Curtinhal

16:40

Recomanacions

Tancament

- Jorge Raposo (Director de SME)

- Per Jessing (President de la HME)

- Vanessa Silva (Conseller d'Educació, Cultura, Turisme i Joventut)

17:30

viatge en vaixell tradicional per sopar de Cacilhas a bord de la fragata "D. Ferran II i Glória ".25 setembre

10:00 - Assemblea General European Maritime Heritage.

dilluns, 9 d’agost de 2010

XXIII Trobada de barques de vela llatina de

Els Amics de la Vela Llatina de Cadaqués convoquen la XXIII Trobada de barques de vela llatina pel proper sia 21 d'agost de 2010. El programa d'activitats és el següent:

10:00 h. Concentració de barques de vela llatina a la Paltja Gran. Sardinada a la platja.
11:30 h. Reunió de patrons.
12:00 h. Sortida d'embarcacions de fina a 25 pams d'eslora.
12:45 h. Sortida d'embarcacions de més de 25 pams.
             Es proveirà a les embarcacions d'aigua i entrepans.
16:00 h. Es preveu l'arribada d'embarcacions a la platja gran.
              Hi haurà facilitat de dutxa per a les tripulacions.
20:30 h. Sopar i lliurament de premis.

Nota: Cal recordar que el 7 de maig de 2008 va entrar en rigor el Reial Decret 62/2008 que regula el reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana en el mar aplicables a les concentracions nàutiques de caràcter commemoratiu i proves nàutico-esportives.