I Seminari de la divulgació històrica i de reconstrucció de vaixells emblemàtics de la marina espanyola.

Les conferencies programades en aquest primer seminari, dins de l'iniciativa "UCA Participa", tenen com a objectiu la difusió, no només dels procesos d'investigació i de construcció dels vaixells històrics que s'han realitzat en la comunitat andalusa com a fruit de la celebració de centenaris, sinó les històries i els moments que acompanyaren a aquests homes a la societat en la que visqueren, perquè estem convençuts del veritable valor de totes elles, per estimar les nostres terres i mars, difondre la nostra cultura, conèixer-nos millor i aprendre del pasat com a font de saviesa del present.

En concret és desenvolupen en els següents vaixells:

- La Nao Victoria de Juan Sebastián Elcano. La caravel·la Niña de Cádiz. El Santísima Trinidad i El Galeó Andalucía.

El seminari anirà acompanyat de projeccions de pel·lícules, posters explicatius i presentacions multimèdia, i publicacions amb resums de les històries.El seminario va acompañado por proyecciones de películas, poster explicativos y presentaciones multimedia y fascículos con resúmenes de las historias. Informació facil·litada per Gabi Juaneshttp://www.uca.es/centro/1C15/noticias/i-seminario-de-divulgacion-historica-y-de-reconstruccion-de-buques-emblematicos-de-la-marina