S'inicia un ambiciós projecte de formació en l'art de la navegació a vela llatina.

LA FEDERACIÓ CATALANA PER LA CULTURA I EL PATRIMONI MARÍTIM I FLUVIAL ENCAPÇALA UN PROJECTE FORMATIU QUE VA DE L'EBRE A L'EMPORDÀ

La Federació

La Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF) té com objectiu principal la conservació de la cultura marítima i fluvial de Catalunya. Per aconseguir-ho, la FCCPMF és integrada per 16 associacions, amb 1550 socis i 330 embarcacions a l'aigua de molt diversa eslora. La seu legal de la Federació és actualment a Calafell a les instal·lacions de Patí Català Calafell.

Objectius generals:

- La protecció, conservació i difusió de la cultura i el patrimoni marítim i fluvial de Catalunya.

- La recuperació, restauració, rèplica i conservació d'embarcacions tradicionals.

- La pràctica i difusió de la navegació tradicional.

- El foment i ús social del patrimoni marítim i fluvial i la seva dinamització.

- Aglutinar i sumar els esforços de totes aquelles associacions que treballen en la defensa del patrimoni marítim i fluvial del país, de cara a construir una plataforma sòlida i potent, que representi els interessos comuns davant l'Administració, les autoritats de Marina i qualsevol altre organisme necessari per a aconseguir les finalitats perseguides pels seus membres. Per exemple l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània i el Museu Marítim de Barcelona amb qui col·labora la FCCPMF per donar impuls a la candidatura de l'Art de la Navegació en Vela Llatina com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. La formació en l'art de la navegació a vela llatina és un aspecte clau per aconseguir materialitzar aquesta candidatura.

 Un problema: el relleu generacional. 

Una de les màximes preocupacions de la FCCPMF és l'envelliment i la manca de relleu generacional en la gestió i manteniment del Patrimoni marítim i fluvial. Per aquest motiu des de la Junta directiva s'ha impulsat una estratègia formativa per aconseguir que persones joves s'apropin almenys a un dels aspectes més difícils de fer perviure com és el patrimoni immaterial: l'art de navegar a vela llatina. Desprès d'analitzar diferents formats formatius s'ha optat pel "learn by doing" (aprendre fent), és a dir, un aprenentatge basat en l'experiència pràctica. En una primera fase es formaran formadors, és a dir, aquelles persones que posteriorment estaran acreditades per formar d'altres a Clubs Nàutics, Associacions, Instituts, Casals,... etc.

1r CURS DE FORMACIÓ DE FORMADORS 

Sessió formativa a Palamós fa uns anys.

El primer curs de formació de formadors tindrà lloc del 18 de setembre al 3 d'octubre a Segur de Calafell amb el suport de la Diputació de Tarragona. En ell hi participaran sis persones de diferents associacions de la costa de ponent catalana, tots ells navegants i coneixedors pràctics de la navegació amb vela llatina. Durant les sessions formatives es facilitaran les eines pedagògiques i materials perquè aquesta primera fornada de nous monitors pugui donar inici a formacions inicials i de perfeccionament tant a nous mariners com a patrons de vela de tota mena.

Per fer aquests cursos s'ha creat material formatiu específic tan en suport digital com gravacions, amb la producció de 10 vídeos on s'expliquen les diferents tècniques i maniobres.

Aquest curs de formació de formadors serà repetit en un futur pròxim a les costes de llevant i central catalanes.

Aquest és el tràiler de presentació.