Proyecto de Real decreto por el que se aprueba el Reglamento de Buques y Embarcaciones històricas y sus reproducciones singulares.

Sí, el títol és en castellà, perquè en aquesta llengua el MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  ha publicat aquest projecte de decret llei que abasta les embarcacions tradicionals de més de 40 anys d'antiguitat.

El podeu llegir complet clicant sobre el nom:


A partir de les embarcacions que han actualitzat les dades a l'inventari d'embarcacions tradicionals de la FCCPMF hem pogut extraure un primer llistat de les embarcacions que es podrien acollir a la nova llista d'embarcacions històriques en el moment que sigui aprovat i publicat l'esmentat reial decret espanyol.