Ja voguem plegats amb la European Maritime Heritage.

 El prop passat dia 11 de març 2021 es produí la primera reunió de treball amb la EuropeanMaritime Heritage. Concretament fou una video-conferència a cinc entre els quals es trobaven els presidents d’ambdues entitats. Fou clarament una reunió de presentació de la FCCPMF, però alhora de treball on ja es concretaren objectius i activitats.

Cliqueu sobre la imatge per enllaçar amb la xerrada.

L’activitat més propera serà una conferència d’en Quico Despuig, mestre d’aixa, mariner i activista des de fa decennis de la navegació tradicional que portarà per títol: La vela llatina. Aquesta conferència ha estat preparada conjuntament amb en Vicente Garcia-Delgado, i serà una de les dues conferències sobre la mateixa temàtica que farà el nostre company. El proper dia 26 de març serà oberta per tots aquells que el vulguin escoltar a través de la plataforma Meet de Google en el següent enllaç:

Un mes després, el 29 d'abril,  la mateixa conferència, aquest cop en anglès, serà oferta per totes les entitats i els associats de la EMH.

Quico Despuig a la seva drassana. Foto: paticatalacalafell.cat/

Entre els objectius immediats de la EMH que sortiren a la reunió es poden destacar:

1.- Revisió de la Carta de Barcelona.

2.- Valorització dels aspecte immaterials del patrimoni marítim: cultura, seguretat, medi ambient i àmbits fluvials i aigües interiors.

3.- Immersió, mai millor dit, en el món submarí.

4.- Potenciació de la Vela Llatina

5.- Discussió sobre el tractament a donar a les rèpliques de vaixells antics.


Per tot això obriran un cicle de xerrades (en anglès) que permeti de copsar opinió i fins i tot millores en els estatuts de la EMH. La conferència d’en Quico Despuig forma part d’aquest cicle.


Per part de la FCCPMF s’incidí en dos temes sobre els que s'està treballant:

a.- Incorporació de gent jove a l’entorn de la vela tradicional

b.- Incorporació del patí català com a embarcació tradicional i patrimonial catalana.

Malauradament els dirigents de la EMH desconeixien l'existència d'aquest tipus d'embarcació i es mostraren força interessats quan se'ls descrigué.

A banda d'això també es parlà dels cursos de formació de formadors en vela llatina que s'estan preparant.